Ubezpieczenie NNW szkolne on-line

Ubezpieczenie grupowe

Aby przystąpić do ubezpieczenia grupowego będziesz potrzebował kodu dostępowego przekazanego przez pośrednika ubezpieczeniowego lub ubezpieczającego (np.: Twojego pracodawcę lub przedstawiciela placówki oświatowej).

Niniejszy serwis internetowy służy do dystrybucji ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży, pracowników w placówkach oświatowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, a także w związku z nauką lub odbywaniem praktyk uczniowskich. Aby otrzymać ofertę ubezpieczeń mogących pokryć inne potrzeby ubezpieczeniowe zapraszamy do kontaktu z odpowiednim działem Colonnade (https://colonnade.pl/kontakt).